جلسه ملاقات حضوري با مدير عامل

 

 

مدير عامل محترم شركت ، طي ملاقات حضوري با جمعي از كاركنان شركت ، ضمن استماع نظرات كاركنان در خصوص مسائل مطروحه ، به طرح ديدگاههاي مديريتي پيرامون مسائل اداري و اجتماعي مرتبط پرداختند . اين جلسه با اعلام قبلي و با هدف ايجاد فرصت براي كاركنان جهت طرح مسائل شخصي و اداري خود و ارائه نظرات و پيشنهادها تشكيل گرديد . (1395/7/5)

آمادگي پاسخگويي با افزايش روحيه مسئوليت پذيري

نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه خطاب به مالك اشتر را مي توان مفصل ترين منشور حكومتي و اداري منقول از اميرالمومنين (ع) دانست .

ادامه مطالب.....