بانك شهر

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهرها با حمایت بانک شهرمعاون اعتبارات بانک شهر با اشاره به نقش این بانک در عمران و آبادانی شهرها، راه اندازی و توسعه خطوط مترو و اتوبوسرانی در کلانشهرها را از جمله نتایج این اقدامات دانست.

شهرداری

اعـلام آمار عمـلكرد دو سال اخير شركت به شهردار محترم تهران


طی نامه ای رسمی ، صورت وضعيت مالی شركت جهان و ميزان هزينه های صورت گرفته اين شركت در مقام كارگزار شهرداری به شهردار محترم تهران، جناب آقای مهندس افشانی ، اعلام گرديد.شركت جهان

جلسه مشترك بين مسئولين بانك شهر و شركت جهان


طی يك جلسه رسمی با حضور سرپرست محترم بانك شهر ، جناب آقای درخشنده و معاون محترم مالی بانك و همچنين اعضای محترم هيأت مديره شركت جهان ، موضوع ادامه فعاليت شركت ، مسائل مالی فی مابين ، وضعيت داراييها، بدهی ها و مطالبات شركت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شركت مسكن و ساختمان جهان ، اولين شركت ارائه دهنده خدمات مالی در زمينه تأمين بودجه غير نقدی شهرداری تهران و ساير كلان شهرها ، يكی از شركت های تابعه بانك شهر می باشد. ادامه مطالب