شركت مسكن و ساختمان جهان در تاريخ 1385/4/12 با هدف ارائه خدمات مربوط به شناسايي ، تأسيس و ايجاد كارخانجات و واحدهاي ساختماني ، احراز ، تثبيت ، انجام تعميرات و اتمام ساختمان نيمه تمام ، مبادرت به انجام كليه عمليات ساختماني اعم از خريد و خدمات فروش و مشاركت و سرمايه گذاري و اجرا و برگزاري مزايده و مناقصه تأسيس گرديد . در سال 1389 و طبق توافق انجام شده بين شهرداري تهران، سازمان املاك و مستغلات تهران، بانك شهر و شركت مسكن و ساختمان جهان، به منظور تامين مالي و تسهيل در انجام عمليات عمراني شهرداري تهران و اتخاذ رويه اي واحد، شفاف و كارآمد در اجراي تاديه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي و مديريت بر اعطاء و واگذاري امتياز تراكم، فعاليتهاي شركت جهان گسترش يافت.

با تغيير مديريت و ساختار دروني شركت مسكن و ساختمان جهان در سال 89 ، سهام داران اصلی اين شركت نيز تغيير نمودند و بدين ترتيب بانک شهر، شرکت صرافی شهر، شرکت لیزینگ شهر، شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه و شرکت کارگزاری شهر ؛ بعنوان سهامداران شركت جهان معرفي گرديدند .