شركت مسكن و ساختمان جهان طي نامه اي به شهردار محترم تهران، جناب آقاي مهندس افشاني، ضمن تشريح اهم فعاليتهاي دو سال اخير خود، صورت وضعيت مالي تأييد شده توسط سازمان املاك و مستغلات شهرداري را نيز به مديريت محترم شهري ارسال نمود.

در اين نامه ، با يادآوري سابقه 10 ساله اين شركت در امر كارگزاري شهرداري به مشاركت مالي در پروژه هاي عمراني از قبيل پل صدر، نيايش، بوستان ولايت، بزرگراه امام علي(ع)، تعريض خيابان پيروزي و ميدان امام حسين(ع) و خطوط مترو تهران نيز اشاره شده است.

شركت جهان براي پروژه هاي عمراني كلانشهر تهران، حدوداً 828  ميليارد تومان تسهيلات بانكي با نرخ 28 درصد استفاده نموده در حاليكه كارمزد دريافتي آن از شهرداري، حداكثر 5 درصد بوده است.

 

اين شركت ، فقط در سال 1396 حدود 140 ميليارد تومان هزينه مالي متحمل شده و در سال 1395  هم حدود 3000 پرونده مربوط به مطالبات پيمانكاران و مؤديان شهرداري را تحويل گرفته و پس از رسيدگي و انجام تعهدات خود، صورت حسابها و صورتجلسه هاي تنظيمي را به رده هاي مختلف شهرداري تحويل نموده است.