كارگزاري اين شركت و كثرت پرونده هاي مربوط به مطالبات شهرداري

 

 

شركت جهان در چند سال اخير ، براي پروژه هاي عمراني كلانشهر تهران، حدوداً 828  ميليارد تومان تسهيلات بانكي با نرخ 28 درصد استفاده نموده در حاليكه كارمزد دريافتي آن از شهرداري، حداكثر 5 درصد بوده است.

 

اين شركت ، فقط در سال 1396 حدود 140 ميليارد تومان هزينه مالي متحمل شده و در سال 1395  هم حدود 3000 پرونده مربوط به مطالبات پيمانكاران و مؤديان شهرداري را تحويل گرفته و پس از رسيدگي و انجام تعهدات خود، صورت حسابها و صورتجلسه هاي تنظيمي را به رده هاي مختلف شهرداري تحويل نموده است.

 

 

مزاياي استفاده از خدمات شركت جهان براي كلانشهرها

 

1- تسريع در اقدامات عمراني با توجه به تأمين مالي به موقع پروژه ها .

 2- افزايش فعاليتهاي عمراني شهرداري ها .

 3- كاهش بروكراسي در فرآيند فروش املاك .

 4- تجميع ديون كوچك و تسويه به صورت تهاتري .

 5- استفاده از پرتفوي متنوع شركت جهان در پرداخت مطالبات پيمانكاران و تسريع در تسويه ديون شهرداري ها .

 6- امكان تهاتر املاك بين شهرداري هاي شهرهاي طرف قرارداد با شركت جهان .

 7- نقش اهرمي استفاده از سرمايه در گردش شركت جهان در پرداخت ديون شهرداري .

 8- ايجاد بازار رقايت تهاتر املاك و مستغلات و استفاده از بانك اطلاعات املاك .