جلسه هيئت مديره شركت جهان با سرپرست محترم بانك شهر و مسئولين مربوطه

 

طی يك جلسه رسمی با حضور جناب آقای درخشنده سرپرست محترم بانك شهر و معاون محترم مالی بانك و همچنين اعضای محترم هيئت مديره شركت جهان ، موضوع ادامه فعاليت شركت و بدهی ها و مطالبات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 در اين جلسه به مشكلات عديده شركت جهان از جمله موارد كلي ذيل پرداخته شد :

* موضوع مطالبات شركت جهان از شهرداري تهران و امكان سنجي فعاليت دوباره اين شركت در مقام كارگزاري :

با توجه به رويكرد عملي شهرداري تهران و امعان نظر شهردار محترم تهران در خصوص موضوع فروش تراكم بر اساس طرح تفضيلي و نظر به تجارب ارزنده شركت جهان بعنوان اولين كارگزار شهرداري تهران در ارائه خدمات مالي در زمينه تأمين بودجه غير نقد ، امكان ادامه فعاليت اين شركت در مقام كارگزاري و حل و فصل مسائل مالي في مابين وجود دارد. البته در اين يكسال اخير با تطبيق حسابهاي في مابين شركت جهان و شهرداري و اخذ تأييديه صورت وضعيت مالي از سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران، نسبت به جلب اعتماد طرفين و امكان سنجي فعاليت دوباره اين شركت در مقام كارگزار قدمهاي مؤثري برداشته شده است.

* بررسي موضوع بدهي هاي شركت جهان به بانك شهر بابت اخذ وام براي تأمين منابع مربوط به كارهاي شهرداري :

اين شركت به منظور فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم براي اجراي قرارداد في مابين با شهرداري در جهت تسويه بدهي هاي شهرداري تهران ، در اوج فعاليتها و همكاريهاي خود بخصوص در سالهاي 94 و 95 مجبور به اخذ تسهيلات از بانكهاي عامل (بانك شهر ، بانك دي و ... ) با نرخ مصوب بانكي گرديد كه از اين بابت روزانه هزينه هاي مالي سنگيني را متحمل شده است ، در حالي كه مطالبات شركت از شهرداري با نرخ 5% بوده و تأخير در تسويه حساب از جانب شهرداري ، اين شركت را با زيان سنگيني مواجه نموده است .

* بررسي فعاليت كنوني شركت :

در اين جلسه ، نحوه فعاليت كنوني شركت مورد بررسي قرار گرفت. فعاليت شركت در حال حاضر معطوف به وصول مطالبات و شفاف سازي و تطبيق حسابها است.

* بررسي موضوع اشتغال و فعاليت نيروهاي انساني با توجه به روشن نبودن وضعيت كاري شركت :

نظر به كاهش فعاليتهاي شركت جهان و بروز مشكلات مالي به وجود آمده در اثر وظايف محوله از جمله اخذ تسهيلات بانكي در راستاي عمل به تعهدات كارگزاري شهرداري ، اين شركت ناچار به تعديل تعدادي از نيروهاي انساني خود گرديد.