شركت مسكن و ساختمان جهان در سال 1385 با هدف ارائه خدمات مربوط به انجام كليه عمليات ساختماني اعم از خريد و خدمات فروش و مشاركت و سرمايه گذاري و اجرا و تأسيس گرديد. بعد از تغييرات در تركيب سهامداران و هيئت مديره سال 1389 و طبق توافق انجام شده بين سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران، بانك شهر و شركت جهان به منظور تأمين مالي و تسهيل در انجام عمليات عمراني شهرداري تهران و اتخاذ رويه اي واحد و شفاف و كارآمد در اجراي عمليات مالي غير نقد و تاديه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از شهرداري تهران و مديريت بر اعطاء و واگذاري و كارسازي منابع  غير نقد شهرداري تهران بعنوان كارگزار رسمي انتخاب و گسترش يافت ، همچنین این شرکت کارهای عمراني شهرداري تهران و تملك املاك معارض طرح هاي عمراني را پشتيباني و تامین منابع نموده که از جمله ی آن می توان اتوبان امام علي (ع)، دریاچه شهدای خلیج فارس ، بوستان 1100 هکتاری یاس فاطمی، بوستان ولايت ،بزرگراه نيايش صدر، تعريض ميدان امام حسين (ع) و اتوبان آزادگان و چندین پروژه ديگر اشاره نمود.